Članarina

Kako postanete naš član?

V planinsko društvo Slivnica pri Celju se lahko včlanite pri Silvu Užmahu. Pokličete ga lahko po telefonu: 040/215-110 ali pa nam vaše želje sporočite po elektronski pošti: pdslivnicapricelju@gmail.com.

* Do družinske članarine so upravičene tiste družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane hkrati.

Člani, ki do 31.01.2024 poravnajo članarino za leto 2024, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31.01.2025*.

* Člansko zavarovanje je neprekinjeno veljavno do 31. januarja 2025, če do takrat podaljšate tudi članstvo. Sicer je veljavno le do 31. decembra 2024.

Vrste članstva za leto 2023 Znesek članarine
A polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 68,00 €
A/d * družinski popust 61,80 €
B polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 32,00 €
B/d * družinski popust 25,80 €
B1 polnoletna oseba: oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 24,00 €
S+Š  srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 21,00 €
S+Š /d * družinski popust 17,00 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 9,00 €
P+O/d * družinski popust 7,20 €
IN osebe s posebnimi potrebami 9,00 €
IN/d družinski popust brez zavarovanja 7,20 €

 

Poravnana članarina za leto 2024 vam prinaša:

Preverjanje svojega članstva v PZS in aktivacijo članskega zavarovanja za 2024 lahko opravite na spletni strani za članarino na PZS.

Dodaj odgovor

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica