Članarina

KAKO POSTANETE NAŠ  ČLAN ?
V planinsko društvo Slivnica pri Celju se lahko včlanite pri Silvu Užmahu. Pokličete ga lahko po telefonu: 040/215-110 ali pa nam vaše želje sporočite po elektronski pošti: pdslivnicapricelju@gmail.com.

Vrste članstva za leto 2020 Znesek članarine
A polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 60,00 €
A/d * družinski popust 54,60 €
B polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 28,00 €
B/d * družinski popust 22,60 €
B1 polnoletna oseba: oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 21,00 €
S+Š  srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 18,50 €
S+Š /d * družinski popust 15,00 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 8,00 €
P+O/d * družinski popust 6,40 €
IN osebe s posebnimi potrebami 7,00 €

* Do družinske članarine so upravičene tiste družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane hkrati.

Člani, ki do 31.01.2020 poravnajo članarino za leto 2020, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31.01.2021.

Poravnana članarina za leto 2020 vam prinaša:

Preverjanje svojega članstva v PZS in aktivacijo članskega zavarovanja za 2020 lahko opravite na spletni strani za članarino na PZS.

Dodaj odgovor

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica