Očistimo Slovenijo v enem dnevu

Tudi slivniški planinci smo se udeležili akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. V slogu celotne akcije v KS Slivnica nismo bili ravno številčni, pa zaradi tega bolj zagnani. Akcije smo se udeležili tudi otroci, ki so skupaj z nami pridno pobirali smeti ob Voglajni od mosta v Gorici do mosta v, ki vodi v Sotno. Nabrali so kar nekaj vreč, ki so jih nato pripeljali na zbirno mesto v Gorici. Zelo so bili angažirani Urbančani, je pa še vedno ostalo veliko odpadkov v rokavu Voglajne pod Š ketom. Rešitev tega črnega odlagališča bo zahtevala angažiranost celega kraja. Nekaj fotografij si lahko pogledate v galeriji.

Na žalost se mi zdi, da je bila izpuščena odlična priložnost za angažiranje večjega števila prebivalcev našega kraja, ki bi ob ustrezni spodbudi bili pripravljeni dopoldan preživeti med smetmi in tako prispevati svoj del k lepši in čistejši podobi svojega kraja. Zagotovo bo še dovolj priložnosti, da zamujeno nadoknadimo. Za začetek naj bo dovolj, da krajane spomnimo in jim pokažemo, kaj vse smo v tem dnevu pobrali in da naj tako očiščeno naravo tudi pustijo. Vsi imamo dovolj možnosti, da vso navlako, ki se nam nabere, odložimo na primerno mesto. Če smo prepozni za odlaganje v organizirane kontejnerje za kosovne odpadke, imamo še vedno možnost odpadke odpeljati na deponijo v Celje, kjer jih brezplačno odložijo.

Vse se začne pri posamezniku. Zato če koga vidite, da odpadke odlaga na neprimerno mesto, ga prijazno opozorite in vzpodbudite, da se zave svojega do narave in ljudi škodljivega početja.

(M. P.)

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica