Taborno glasilo Drežniške Ravne 2010

Utrinke letošnjega tabora mladih planincev v Drežniških Ravnah smo izdali v internem glasilu Taborni MIŠ  MAŠ .

This entry was posted in Planinski tabor and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.