Taborno glasilo Drežniške Ravne 2010

Utrinke letošnjega tabora mladih planincev v Drežniških Ravnah smo izdali v internem glasilu Taborni MIŠ  MAŠ .

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica