Občni zbor prinesel spremembe

V petek, 3. februarja, je imelo naše društvo letni občni zbor. Zaznamovala ga je menjava vodstva in še nekatere novosti.

Stari in novi predsednik pri nazdravljanju dobremu sodelovanju tudi nadalje
Stari in novi predsednik pri nazdravljanju dobremu sodelovanju tudi nadalje

Občni zbor se je začel zaradi nezadostnega števila polnoletnih članov s polurnim zamikom, ki so ga odlično zapolnili duo Patricija in Janez Palčnik z dvema pesmima ter Janez Palčnik in Tilen Cmok s poročilom o petdnevnem trekingu okoli Mon Visa v Italiji. Če nas je prvi del zaradi izbora pesmi in polnih glasov raznežil, nas je drugi del   predvsem nasmejal – Janez in Tilen sta namreč mnenja, da dobrih zgodb ne ustvarja faktografija, ampak drobni dogodki, ki se na takih trenkingih lahko zgodijo: na primer, da nekdo izgubi telefon, da se koga ujame “zalimanega” med popoldanskim počitkom ipd.

Sledila so poročila predsednika in načelnikov odsekov. Predsednik Matej Planko je izpostavil uspešno delo v preteklem letu, ki se je začelo z organizacijo državnega tekmovanja v planinskem znanju Mladina in gore ter priznanja, ki jih je prejelo društvo: priznanje KS vodnikom, priznanje Slivniškim svizcem za dvakratno osvojeno 1. mesto na državnem tekmovanju Mladina in gore ter najvišje priznanje Mladinske komisije za delo z mladimi, priznanje MLADINA IN GORE. Matej Planko je povedal tudi to, da je imelo društvo v preteklem letu 143 članov, polovica je bila mladih planincev, sicer pa še 51 planincev B-kategorije ter drugi člani. Tako kot že veliko let prej pa so se imeli člani PD Slivnica pri Celju rekreirati v šolski telovadnici. Varuhinja gorske narave Renata Mastnak, ki je tudi načelnica letos novo ustanovljenega odseka Odseka za varstvo gorske narave, je predstavila svoje izobraževanje ter načrt dela v letu 2012, ki daje poudarek ozaveščanju ljudi o odnosu do narave in ki predvideva vključitev tudi v katero izmed čistilnih akcij v kraju. Njeno predstavitev je ves čas spremljala tudi eko himna slivniških osnovnošolcev. Nuša Verdev je predstavila delo mladinskega odseka, ki je tudi v letu 2011 delal s polnimi obrati: tako na izletih, taboru, nagradnih taborih, kot tudi pri pripravah na tekmovanje Mladina in gore, pri snemanju bansov, njegovo delo pa je bilo opaženo tudi na državni ravni, kar je izpostavil že predsednik. Manca Čujež je predstavila podatke vodniškega odseka. Lani   je društvo organiziralo ali sodelovalo pri 34 izletih, ki se jih je udeležilo 1038 članov. Janez Palčnik in Edi Mastnak sta predstavila svoje izobraževanje za markacista in opravljeno delo novo ustanovljenega Markacističnega odseka – označitev dela Marijine poti. Blagajnik Boštjan Rosenstein je predstavil poslovanje v preteklem letu, Mirko Žagar pa je na kratko podal poročilo Nadzornega odbora, ki na delo ni imeli pripomb.

Sledile so volitve za predsednika. Desetletnega predsednika Mateja Planka je zamenjal Silvo Užmah – tudi zelo aktiven član in vodnik našega društva, ki bo svojo novo vlogo nedvomno dobro opravljal. Matej Planko se je svojim pomočnikom ob tem zahvalil za dobro sodelovanje – s simboličnim darilom karabina z vrvico, ki naj daje občutek varnosti tako v višinah kot v dolinah, njegovi “sodelavci” pa so se mu s knjigo Matevža Lenarčiča Alpe zahvalili za dobro vodenje in tudi s težo knjige pokazali, da cenijo “težo” njegovega dela. Novi predsednik je nato podal načrt dela za leto 2012, sledili pa so še pozdravni govori predstavnikov sosednjih društev, predsednika Krajevne skupnosti Slivnica pri Celju Vlada Artnaka in predsednice Savinjskega meddruštvenega odbora Manje Rajh. Ta je Mateju Planku tudi pomagala podeliti priznanja za vodniško delo, ki so ga dobili Mirko Žagar, Matej Planko, Matic Iskra, Manca Čujež, Nina Gradič in Nina Maček.

Sledil je še družabni del s hrano in pijačo, člani pa so lahko tudi poravnali članarino. Foto utrinki pa kot vedno v naši galeriji.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica