Taborno glasilo Podvolovljek 2012

Letos vam omogočamo, da planinski tabor podoživljate dozirano. Najprej ste nekaj časa čakali na fotografije, potem na dodatek forografij, zdaj pa je končno med nami tudi taborno glasilo.  Mladi planinci ste se odlično znašli s pisali in risali v rokah, Patricija pa v uredniški vlogi. Torej, veliko užitkov v tej dozi tabornih doživljajev!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica