Članarina 2014

Spoštovane članice in člani,

in vsi tisti, ki se nameravate včlaniti v naše planinsko društvo, obveščamo da v letu 2014 prejmejo nove izkaznice tudi B in S+Š  člani. Članarino normalno poravnajo v svojem društvu, enako kot do sedaj. Nove izkaznice bodo člani prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, predvidoma v roku 7 dni po vnosu podatkov v informacijski sistem Naveza. Stroške izdaje novih izkaznic krije PZS. Zaradi olajšanega prehoda na nove izkaznice, lahko člani tudi v letu 2014 izjemoma še uporabljajo stare izkaznice.

Člani A in A+, pa morajo članstvo poravnati do 31.1.2014, da imajo zagotovljeno neprekinjeno prejemanje Planinskega vestnika

Vse ugodnosti, ki jih prinaša članarina, pa so objavljene na spletni strani društva pod rubriko Članarina.

Članarino je možno že poravnati s predhodno najavo na 040 215 110 (Silvo Užmah), za tiste dneve, ki mi jih bo čas dopuščal bom na voljo tudi v društveni pisarni, o čemer boste pravočasno obveščeni na vaš elektronski naslov.

Lep pozdrav,

Silvo Užmah,
Predsednik PD Slivnica pri Celju

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica