Redni letni občni zbor društva

Statut društva nas obvezuje, da   se vsako leto skliče občni zbor, in da se poroča delovanju društva v preteklem letu in o načrtih za leto, ki je pred nami.Upravni odbor društva je na delovnem vikendu, določil datum za izvedbo občnega zbora- 30. januar 2015. Priprave nanj pa so intenzivno potekale v januarju. Kljub slabemu vremenu se je zbora udeležilo precej članov, bilo pa je precej opravičil vabljenih gostov. Pred pričetkom občnega zbora je bilo prikazanih delček slik vseh društvenih aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2014

Po uvodnih besedah predsednika je stekla sestava delovnega predsedstva, katerega je Matic Iskra   uspešno vodil do zaključka. V nadaljevanju so sledila poročila vseh odsekov v društvu, nadzornega odbora in finančno poročilo. Po poročilih je predsednik podal še poročila o članstvu, prostovoljstvu, izobraževanju, delovanju društva v domačem kraju, organizaciji izletov, rekreaciji, opremi in razpisih.
Na poročila ni bilo razprav, zato je bil predstavljen program za delovanje društva v letu 2015. Na predstavljen program prav tako   ni bilo razprave. Po predstavitvi programa so sledila mnenja gostov in   pozdravi.

Pod točko razno je sledila podelitev pisnih priznanj o uspešno končanem seminarju za Mladinskega voditelja, razglasitev »Naj fotke «   z natečaja   »S klopce na klopco « in zahvala predsednika vsem, ki delajo pri vodenju in ostalih aktivnostih in vsem organizacijam in ustanovam, ki sodelujejo z društvom.   Po uradnem delu je sledila pogostitev in druženje za vse prisotne v avli kulturnega doma.

Utrinke si poglejte tukaj.

Silvo Užmah

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica