Vabljeni na občni zbor

Spoštovane planinke in planinci,
 
statut društva veleva, da Občni zbor skliče predsednik društva vsaj enkrat na leto. Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov.
 
Na tej povezavi najdete vabilo za občni zbor in naprošam Vas za zanesljivo udeležbo.
 
Na dan občnega zbora bo mogoče poravnati tudi članarino za letošnje leto.
 
Lep planinski pozdrav,
Silvo Užmah,
predsednik PD Slivnica pri Celju

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica