USPEŠ NO ZAKLJUČUJEMO LETOŠ NJO PLANINSKO SEZONO

Včeraj smo Vas povabili na zaključno turo društva, peš iz Gorice do Š entvida pri Planini, vendar je prišlo do sprememb, saj ima vokalna skupina Kresnice ta večer koncert in ker je kar nekaj pevk članic našega društva, smo se odločili da prestavimo uro odhoda iz Gorice iz 9. ure zjutraj na 8. uro zjutraj. Za vse kofetarje pa bo zbor pri Lesjaku ob 7:30 uri.

Več informacij si preberite v vabilu.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica