Občni zbor 2014

V petek 31. januarja smo imeli planinci PD Slivnica svoj redni občni zbor. Na začetku je predsednik pozdravil vse planinke in planince, ter vse goste posebej podžupana Občine Š entjur gospoda Roberta Polnarja, predsednico SMDO, predsednika KS Slivnica, in ostale goste.

Po izvolitvi delovnega predsedstva in ugotovitvi, da zbor ni sklepčen, je Slavko pripravil petnajst minutni pregled naših izletov v letu 2013 skozi fotografijo in besedo. Po preteku tega časa je zbor nadaljeval svoje delo in sledila so poročila predsednika, načelnikov posameznih odsekov, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora.

V UO smo povabili še dva člana in ju potrdili, predstavljen je bil program dela za leto 2014 in sledile so razprave.

Po zboru pa smo ob zasluženi malici in kozarčku rujnega, planinci in ostali gostje pozno v noč obujali spomine na preteklo leto, in planinska doživetja še pozno v noč.

Nekaj utrinkov z občnega zbora najdete tukaj.

Silvo Užmah
Predsednik PD Slivnica pri Celju

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica