Opozorilo!

Vse planinke in planince opozarjamo, da je zaradi visoko zapadlega snega, ki preti v naših hribih, zelo velika nevarnost snežnih plazov, ki je trenutno 5. stopnje. Zato se pred odhodom prepričajte o stanju snega na področju kamor se odpravljate, informacije najdete tudi na spletni strani PZS, meteo, ARSO itd.

Silvo Užmah

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica