Imeli smo občni zbor

Že nekaj let je zadnji petek v januarju, rezerviran za naš občni zbor. Statut društva nam veleva, da enkrat letno izvedemo občni zbor, in tako je tudi letos tako bilo.

Z začetkom zbora smo malce zamujali, in po ugotovitvi da smo sklepčni smo pričeli z delom. Po pozdravnem nagovoru predsednika, je sledila sestava delovnega predsedstva. Najprej so se zvrstila poročila odsekov in finančno poročilo, predsednik pa je dodal še preostala poročila o delovanju in delu društva skozi leto.

Sledilo je razreševanje načelnice VNG  in potrditev nove. Razprave na poročila in razrešnico ni bilo, zato je sledila predstavitev programa za leto 2017.

Pred koncem občnega zbora so dobili besedo še gostje, ki so pozdravili in nagovorili prisotne v dvorani.

V avli pa smo nadaljevali druženje še pozno v noč.

Nekaj utrinkov si poglejte tukaj.

Silvo Užmah

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica