Občni zbor 2017

Leto je naokrog in po statutu, ki je bil sprejet 1.2.2013, smo dolžni sklicati občni zbor.

Vabila so bila članom poslana po pošti. Po statutu, ki je sprejet, Občni zbor (OZ) veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina vseh polnoletnih članov. Odločitev pa je sprejeta če zanjo glasuje vsaj polovica navzočih članov. Če ob predvidenem času Občni zbor ni sklepčen se začetek odloži za 15 minut, nakar OZ veljavno sklepa, če je navzoča vsaj desetina vseh polnoletnih članov. Pravico do glasovanja na OZ imajo tisti, ki so rojeni do leta 1998.

Zato Vas vljudno naprošam za zanesljivo udeležbo na Občnem zboru.

Dnevi red si poglejte tukaj.

Silvo Užmah, predsednik PD Slivnica pri Celju

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica