Peca – prestavljeno

Na programu društva je predviden izlet na Peco 8.februarja. Novo zapadel snega in 4. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov ter vremenske razmere mi onemogočajo varen ogled ogledne ture, zato bo izlet prestavljen na kasnejši termin.

Ko bodo vremenske razmere dopuščale možnost, da naredim ogledno turo pa bo sledil razspis na naši spletni strani. Predvidevam da bo izlet ob ugodnih vremenskih pogojih izveden še v mesecu februarju ali začetku marca.Silvo

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica