Občni zbor

Stari statut in tudi novi, ki smo ga pred leti sprejeli, in je v veljavi, nam ukazuje da enkrat letno pripravimo in izvedemo občni zbor. Občni zbor je tudi najvišji organ društva, kateri odloča in sprejema, in potrjuje sklepe. Že kar precej let nazaj imamo nenapisano navado, da ta zbor skličemo zadnji petek v januarju.

(Foto: Saša Jagodič)

Po pozdravnem govoru predsednika, je sledilo potrjevanje delovnega predsedstva, ki ga je letos vodil Matic Iskra, in dokazal da takšna dejavnost mu ni neznanka, je zbor odlično izvedel.

S prikazanimi fotografijami so posamezni odseki, ki delujejo v društvu popestrili svoja poročila, ki so tudi letos bila zaradi obširne društvene dejavnosti časovno omejena. Po teh poročilih so bila predstavljeni še podatki o članstvu, prostovoljstvu, izobraževanju, razpisih in vsemi ostalimi podatki, ki prav tako zajemajo delovanje društva.

Podani so bili tudi podatki o načrtih za letošnje leto, ki jih je zbor tudi potrdil. Sledila je razprava, oziroma mnenja in pozdravi gostov, in nam izrekali čestitke za delo v društvu predvsem pa pri delu na področju z mladimi, poleg predstavnikov društev v domačem kraju so se občnega zbora udeležili predstavniki precejšnih planinskih društev v SMDO, predsednica SMDO Manja Rajh in predstavnica Občine Šentjur gospa Judita Methans Šarlah.

Priprava za občni zbor vzame kar precej časa, prav tako vsa organizacija pred izvedbo istega, zato bi bili resnično zadovoljni če bi se zbora udeležilo še več članov, da se med sabo spoznamo, in po uradnem delu družimo ob prigrizku.

Z delom v preteklem letu smo zadovoljni, prav tako z številom članov, ob koncu leta je bilo 172 članov društva, od tega 94 polnoletnih članov.

Tukaj pa si lahko pogledate nekaj utrinkov.

Silvo Užmah

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica