Planinci smo zborovali

Po uvodnem pozdravu je predsednik dejal da planinska sezona v preteklem letu ni bila slaba, odpadlo je nekaj izletov zaradi slabega vremena in na en izlet ni bilo prijav.

Je pa vsaka planinska sezona odvisna od vremena in kljub dobrim vremenskim napovedim, se za vsako ceno ni za podajat v hribe, posebno takrat ko je napovedano več dnevno slabo vreme. In kakšno je bilo delo Slivniških planincev v preteklem letu smo izvedeli iz poročil vseh odsekov,ki delujejo v društvu, v svojem poročilu pa je predsednik podal poročilo o vseh ostalih aktivnostih v društvu; o članstvu, prostovoljstvu, razpisih, izobraževanjih, skratka o vseh tistih delih ,ki se jih ne vidi so pa vezani na delo društva. Po poročilih je sledila razrešnica Nuši Verdev načelnici mladinskega odseka, in potrditev novega Janeza Palčnika ml.

Predstavljen je bil tudi program dela za letošnje leto, ki je bil tudi sprejet in potrjen. Ker na poročila in program ni bilo razprav, so sledili pozdravi gostov.

Po občnem zboru je bil tisti neuradni del, ko smo ob malici še kakšno rekli na planinsko temo. Tukaj pa si lahko pogledate nekaj foto utrinkov.

Silvo

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica