Planinci smo zborovali

Vsak zadnji petek v januarju je rezerviran za občni zbor Planinskega društva Slivnica pri Celju. Tudi tokrat se je občni zbor začel z petnajst minutno zamudo zaradi nesklepčnosti. Volilno pravico imajo vsi polnoletni člani, ki jih je v našem društvu 94. Da je zbor sklepčen jih mora prisostvovati 1/3, v kolikor jih na zboru ni, se zborovanje prekine za 15 minut, in po preteku tega časa je dovolj 1/10 da je zbor sklepčen.

Tako se je zbor pričel ob 19.15 uri in po pozdravu predsednika, je delovno predsedstvo začelo z delom, kot ga narekuje statut. Najprej smo poslušali poročila odsekov, in nazadnje še poročila predsednika. Društvo je leto izpeljalo uspešno, v vseh pogledih, čeprav je nekaj izletov odpadlo zaradi slabega vremena.

Ker je bil letos volilni občni zbor, tudi ta ni prinesel veliko sprememb, dosedanjo načelnico vodniškega odseka Manco Ogrin je zamenjal Matej Planko, vsi ostali pa so ostali na istih položajih kot pred volitvami, in tako še naprej ostaja predsednik društva Silvo Užmah.

Po zboru pa so ob zakuski še dolgo posedeli v avli in debatirali o aktualnih planinskih zadevah.

Foto utrinki v galeriji.

Silvo Užmah

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

PD Slivnica